Previous slide
Next slide

Tin tức

Chi tiết tin tức

Đẩy nhanh tiến độ triển khai loạt quy hoạch quan trọng tại Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, địa phương đã và đang đẩy nhanh tiến độ triển khai loạt quy hoạch quan trọng, lập Đề án xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, tỉnh Khánh Hòa đang tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050; khẩn trương tổ chức triển khai Quy hoạch chung Khu đô thị mới Cam Lâm và Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040.

Tỉnh cũng đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu (nhất là các quy hoạch phân khu tại Khu kinh tế Vân Phong, Nha Trang và thuộc Quy hoạch chung Đô thị mới Cam Lâm), quy hoạch xây dựng vùng huyện.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ thẩm định Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 để có cơ sở hoàn chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tỉnh Khánh Hòa cũng xác định việc khẩn trương ban hành Kế hoạch triển khai cụ thể hóa Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050; hoàn thành phê duyệt Chương trình phát triển đô thị các huyện; đẩy nhanh tiến độ lập Đề án xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tỉnh cũng lập kế hoạch chi tiết để phấn đấu được công nhận đô thị loại I, điều kiện quan trọng để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo chương trình phát triển đô thị tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được phê duyệt, đến năm 2030, Khánh Hòa là thành phố trực thuộc Trung ương.

Giai đoạn đến năm 2025, phấn đấu toàn tỉnh có tỷ lệ đô thị hóa đạt 65%. Giai đoạn năm 2026 đến trước năm 2030, phấn đấu toàn tỉnh có tỷ lệ đô thị hóa đạt 70%.

Dự kiến tổng nhu cầu kinh phí thực hiện chương trình phát triển đô thị tỉnh đến năm 2030 khoảng 1.299.000 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn đến năm 2025 là 549.053 tỷ đồng và giai đoạn 2026 – 2030 là 749.947 tỷ đồng.

Tin tức nổi bật

Bất động sản tại các thành phố lớn

LIÊN HỆ

Liên hệ ngay để nhận thông tin mới nhất từ V.O.I LAND

    Thăng hoa giá trị sống

    Hơn 2 triệu căn nhà,
    500 dự án trên toàn quốc