Previous slide
Next slide

Tin tức

Chi tiết tin tức

Tin vui cho những người dân muốn mua nhà đất tại Lâm Đồng

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo công bố công khai nội dung, bản đồ các quy hoạch đã được phê duyệt.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương đưa nội dung, bản đồ của các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (vùng huyện, lâm nghiệp, đất đai, nông thôn mới,…) lên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương và ứng dụng điều hành thông minh.

Việc công khai nội dung, bản đồ của các quy hoạch đã được phê duyệt nói trên nhằm đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, phục vụ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh tra cứu, tham khảo và nâng cao tính minh bạch thông tin trong công tác quy hoạch.

Trước đó, ông Võ Ngọc Hiệp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã ký Công văn số 6672/UBND-KH1 chỉ đạo tổ chức công bố, công khai đầy đủ các quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh.

Tại văn bản này, UBND tỉnh Lâm Đồng giao các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc căn cứ nhiệm vụ, chức năng được giao tổ chức công bố công khai toàn bộ nội dung các đồ án quy hoạch (trừ nội dung liên quan đến quốc phòng, an ninh, bí mật nhà nước) ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt (chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày được phê duyệt).

Đồng thời, rà soát toàn bộ các đồ án quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đang có hiệu lực thi hành liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý để tiếp tục công bố, công khai bằng hình thức phù hợp và quản lý, thực hiện hiệu quả các đồ án quy hoạch.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan chủ động tham mưu đề xuất UBND tỉnh tổ chức công bố, công khai đầy đủ các đồ án quy hoạch thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh,…

Nguồn: (https://cafeland.vn/quy-hoach/tin-vui-cho-nhung-nguoi-dan-muon-mua-nha-dat-tai-lam-dong-124368.html)

 

Tin tức nổi bật

Bất động sản tại các thành phố lớn

LIÊN HỆ

Liên hệ ngay để nhận thông tin mới nhất từ V.O.I LAND

    Thăng hoa giá trị sống

    Hơn 2 triệu căn nhà,
    500 dự án trên toàn quốc