Previous slide
Next slide

Tin tức

Chi tiết tin tức

Năm 2024, thành phố Kon Tum có kế hoạch chuyển hơn 1.200 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp

UBND tỉnh Kon Tum vừa phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Kon Tum.

Theo kế hoạch vừa được phê duyệt, trong năm 2024, thành phố Kon Tum thu hồi 1.060,73 ha đất nông nghiệp, 194,66 ha đất phi nông nghiệp và 11,9 ha đất chưa sử dụng.

Cũng trong năm 2024, thành phố Kon Tum có kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất khoảng 1.242,70 ha. Trong đó, đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 1.226,81 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 15,89 ha.

UBND thành phố Kon Tum chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp, thống nhất số liệu, tài liệu với thực tế và theo đúng quy định của pháp luật trong hồ sơ trình.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh về nội dung thẩm định, tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ, thống nhất của hồ sơ, số liệu, tài liệu và nội dung trình.

UBND thành phố Kon Tum chịu trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn thành phố theo đúng quy định; thực hiện nghiêm túc kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc quản lý, sử dụng đất đúng theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

Mới đây, UBND tỉnh Kon Tum đã phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2040.

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ ranh giới hành chính thành phố Kon Tum, với 21 đơn vị hành chính (10 phường và 11 xã), có diện tích tự nhiên là 43.601,18 ha.

Về tính chất, đây là đô thị tỉnh lỵ, trung tâm chính trị – kinh tế, văn hóa – xã hội và khoa học – kỹ thuật của tỉnh Kon Tum; là một trong những vùng kinh tế động lực của tỉnh Kon Tum về thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp chế biến.

Đây cũng là đầu mối giao thông quan trọng của khu vực miền Trung, Tây Nguyên và giao lưu quốc tế; là đô thị sinh thái, mang đậm bản sắc văn hóa, lịch sử, dân tộc vùng Tây Nguyên; có vị trí quốc phòng, an ninh quan trọng của vùng Bắc Tây Nguyên.

Tin tức nổi bật

Bất động sản tại các thành phố lớn

LIÊN HỆ

Liên hệ ngay để nhận thông tin mới nhất từ V.O.I LAND

    Thăng hoa giá trị sống

    Hơn 2 triệu căn nhà,
    500 dự án trên toàn quốc